EHBO Cursus Informatie

Heeft u of heb jij dat ook wel eens …..

 • je bent ergens en er wordt iemand onwel of,
 • je bent onderweg en er ligt iemand op straat of,
 • je bent thuis aan het “klussen” en je raakt gewond of,
 • jouw kind komt huilend naar je toe en heeft zich bezeerd en …..

zo kunnen we nog wel meer situaties noemen waarin je denkt:

“wat kan ik nu het beste doen?”

In deze situaties zou het erg handig zijn voor jezelf en voor je medemens als je kennis van Eerste Hulp Bij Ongelukken zou hebben!
Dit is voor bijna iedereen, niet moeilijk om te leren en met deze EHBO-kennis “op zak” kun je in allerlei situaties daadwerkelijk hulp verlenen!

Hoe gaat dat dan zo’n EHBO Cursus, wat moet ik daar voor doen?

Tijdens een EHBO Basiscursus krijg je les van een zogenaamde Kader-instructeur-EHBO die diverse onderwerpen behandelt zoals bijvoorbeeld:

 • Vijf belangrijkste punten bij het verlenen van Eerste Hulp
 • Stoornissen in het bewustzijn
 • Stoornissen in de ademhaling
 • Stoornis in het bewustzijn en de ademhaling
 • Ernstige bloedingen
 • Shock
 • Uitwendige wonden
 • Brandwonden
 • Kneuzing en verstuiking
 • Ontwrichting en botbreuken
 • Oogletsels
 • Vergiftiging
 • Elektriciteitsongevallen
 • Letsels door koude en warmte
 • Vervoer over korte afstand
 • Verband- en hulpmiddelen
 • Het menselijk lichaam

Het bovenstaande zijn de eindtermen voor het Diploma Eerste Hulp van het Oranje Kruis.

In de cursus wordt de theorie afgewisseld met praktijk en op deze wijze leer je ook de praktische vaardigheden.
Ook verlenen regelmatig zogenaamde LOTUS-mensen assistenie bij de cursus.
LOTUS-mensen zijn EHBO-collega’s die een speciale opleiding hebben gevolgd waar ze geleerd hebben om ongevals-situaties na te bootsen.
Zij kunnen dit “levensecht” uitvoeren waarbij je je regelmatig afvraagt: “is dit echt of is dit nep?”
(LOTUS = Landelijke Opleiding tot Uitbeelding van Slachtoffers)

Leer ik ook reanimeren?

Jazeker, reanimeren en het gebruik van de AED (Automatische Externe Defibrilator) hoort bij het standaardonderwijs EHBO!

Dit reanimeren en bediening AED is van groot belang als iemand een hartstilstand krijgt. Men ziet deze AED’s daarom steeds vaker op allerlei openbare plaatsen zoals winkelcentra, vliegvelden enzovoort. Een goede zaak als steeds meer mensen deze reanimatie- en AED-vaardigheden hebben!

Na wat hierboven geschreven staat zal het duidelijk zijn dat je EHBO niet in een paar uurtjes kunt leren.

Daarom hiermee onze uitnodiging om je op te geven voor het volgen van een cursus.

TIP: veel ziektekostenverzekeraars vergoeden de kosten van een EHBO-Opleiding!!!

De EHBO-Vereniging “de Verbondenheid” geeft elk oneven jaar een EHBO-Basiscursus en onze zustervereniging “de Koninklijke” geeft deze cursus elk even jaar.

====================================

 De Basiscursus EHBO hopen wij in 2023 weer te geven!

====================================

Bent u of jij al in het bezit van een geldig Eenheidsdiploma EHBO en wilt graag herhalingslessen bij ons volgen, ook dan van harte welkom!
Contact  graag via het contactformulier