Moet ik naar de dokter?

De laatste tijd wordt de Huisartsenpost in onze regio regelmatig overbelast door telefoontjes van mensen die medische hulp nodig hebben. Echter het blijkt dat volgens artikelen in diverse media, veel telefoontjes eigenlijk niet nodig zijn omdat de ernst van de medische hulpvraag niet groot is.
Het is bijvoorbeeld meestal niet nodig om voor een kleine splinter in je vinger de Huisartsenpost om hulp te vragen. De Huisartsenpost is namelijk opgericht om bij medische problemen, buiten kantooruren, die niet tot de volgende werkdag kunnen wachten, hulp te verlenen.

Als veel mensen dus voor niet dringende zaken de Huisartsenpost gaan bellen ontstaan er lange wachttijden, 3 kwartier of langer komt tegenwoordig regelmatig voor!
Dit is voor mensen die wel een dringende vraag hebben heel vervelend omdat ook zij moeten wachten en dat is een ongewenste situatie.

Toch is het zo dat veel mensen (ook EHBO’ers) wel eens twijfelen bij een medisch probleem en dat je daarom graag een huisarts zou willen raadplegen.

Twijfelt u of u direct contact op moet nemen tijdens de avond-, nacht- en weekenduren? Dan kunt u een vragenlijst doorlopen op Moetiknaardedokter.nl waarna u meteen een vervolgadvies ontvangt. Dit kan betekenen dat u meteen met de huisartsenpost moet bellen, kunt wachten tot het eerstvolgende spreekuur van uw eigen huisarts, of kunt volstaan met een zelfzorgadvies. Deze vragenlijst is goedgekeurd door het Nederlands Huisartsen Genootschap en doorloopt dezelfde vragen als de triagist. U krijgt meteen een betrouwbaar advies en voorkomt lange wachttijden of onnodig bezoek.

Voor betrouwbare medische informatie en adviezen kunt u ook altijd terecht op Thuisarts.nl.

Voor meer info over de huisartsenpost Alkmaar:
https://honk.nu/huisartsenpost